Naša spoločnosť pôsobí na trhu registračných pokladní a pokladničných systémov už viac ako 10rokov, sídli v Bratislave a servisných partnerov má takmer vo všetkých okresných mestách.

Ponúkame Vám kvalitné registračné pokladne, pokladničné systémy, ekonomický alebo reštauračný software a príslušenstvo.

Samozrejmosťou je zabezpečenie servisu pre všetky predávané produkty či už u Vás alebo ja jednej z našich prevádzok.

Poskytneme Vám pomoc a poradenstvo pri zriadovaní Vašej prevádzky, od registračnej pokladne, jej servisu až po zaškolenie Vášho personálu.

Naše služby:

 poradenstvo pri kúpe vhodného riešenia pre Vašu prevádzku
✓ servis a naprogramovanie vybraného riešenia na mieru
 školenie personálu ktorý bude ERP/pokladničný systém prevádzkovať
 komplexný servis do 48 hodín a v prípade opravy poskytnúť dočasné náhradné riešenie
 rýchla a flexibilná reakcia na akékoľvek požiadavky, otázky či problémy
 našim zmluvným klientom ponúkame aj vopred dohodnutý servis mimo pracovných hodín
✓ ochota nájsť čo najrýchlejšie riešenie pre každého zákazníka