Objednávka servisu ERP / FT

Pomocou nižšie uvedeného formulára si môžete objednať servis pre Vaše zariadenie.
Vyplňte prosím údaje o Vašom zariadení, adrese, spoločnosti a mieste kde
treba servisný zásah vykonať.

Servis je možné vykonať na našej prevádzke alebo v mieste adresy Vašej
prevádzky v závislosti od úkonu.

VYSVETLIVKY:
(ERP - elektronická registračná pokladnica)
(FT - fiskálna tlačiareň)

Objednávka servisu ERP / FT

(Čas do vybavenia sa ráta od odovzdania zariadenia.)
(Voliteľné)
(vypíšte len ak sa servis bude vykonávať u Vás)
(Názov na ktorú je ERP registrovaná).
(Typ ERP/FT nájdete v knihe/na štítku ERP.)
(Vyplňte len ak méte viacero ERP na servis.)
(V prípade platnej záruky Vam servisný zásah nebude učtovaný. V prípade pozáručného servisu su úkony hradené podľa aktuálneho cenníka.)

Po vyplnení a odoslaní formulára Vás budeme v čo najkratšom čase kontaktovať.

Ďakujeme.

Polia označene * sú povinné