Návod pre vyvolanie aktualizácie tlačiarne ELCOM EFox

!!! Dôležité upozornenie: tlačiareň aktualizujte pred začatím predaja alebo po VÝBERE HOTOVOSTI a DENNEJ UZÁVIERKE na konci dňa !!!

!!! Dôležité upozornenie: tlačiareň aktualizujte až po predošlej aktualizácií Vašej predajnej aplikácie, inak Vám tlačiareň nebude tlačiť doklady !!! Ak používate inú predajnú aplikáciu ako iKelp a ES POHODA, poraďte sa pred aktualizáciou s Vaším dodávateľom predajnej aplikácie.

Ak sme Vám aplikáciu vopred aktualizovali, môžete aktualizáciu vykonať.

Ak používate aplikáciu iKelp Predajca / POS Mobile a máte u nás objednanú aktualizáciu, aplikáciu sme Vám už aktualizovali. Ak nie, prosíme Vás, pred vykonaním aktualizácie nás kontaktujte.

KROKY:

  1. Otočíme si zákaznícky displej tak aby sme naňho videli
  2. Pomocou tlačidla “C” prejdeme do MENU tlačiarne
  3. Šípkami si vyberieme možnosť “SERVIS”
  4. POTVRDÍME stlačením “OK”
  5. V nasledujúcej ponuke šípkami zvolíme možnosť “Aktualizácia SW”
  6. POTVRDÍME stlačením “OK”
  7. Tlačiareň môže upozorniť na vynulovanie údajov, POTVRDÍME znova stlačením“OK”
  8. Tlačiareň začne načítavať aktualizáciu, počkamé do úspešného načítania, tento proces môže trvať niekoľko minút, TLAČIAREŇ NEVYPÍNAJTE !!!
  9. Po úspešnej aktualizácií tlačiareň vytlačí kontrolnú pásku a zobrazí obrazovku s DÁTUMOM A ČASOM
  10. Tlačiareň môžete začať používať.

Ak na Vašej tlačiarni aktualizáciu nebolo možné vykonať, bude nutné nám ju na základe predošlej dohody priniesť na manuálnu aktualizáciu.