ekasaeKasa – významná legislatívna zmena v používaní registračných pokladníc

1. januára 2019 vstúpil do platnosti nový zákon týkajúci sa používania registračných pokladníc. Ten zásadným spôsobom mení doterajší systém. Každá prevádzka musí byť prostredníctvom registračnej pokladnice prepojená so systémom finančnej správy – tzv. systémom eKasa.

Snažíme sa o našich stálych, nových aj potenciálnych zákazníkov starať a prinášať im vždy aktuálne informácie. Preto je našou prioritou informovať Vás o zmenách, ktoré Vás kvôli zavádzaniu systému eKasa čakajú.

Asi najdôležitejšia informácia je, že staré fiškálne registračné pokladnice už nespĺňajú požiadavky novej legislatívy. Z toho dôvodu sa museli modernizovať alebo vymeniť za úplne novú ekasa pokladnicu.

Samozrejme, uvedomujeme si, že táto nová legislatíva zaťažila rozpočet každého z Vás. Je to ďalší výdavok „navyše.“ Modernizácia pokladnice je spoplatnená, keďže stojí výrobcu aj predajcu taktiež náklady navyše. Nie je možné ju zahrnúť do bezplatných servisných služieb či do záručných opráv, keďže sa nejedná o vadu, ale o upgrade na úplne nový systém.

O čo sa však my vo svete pokladní snažíme, je, aby sme Vám spoločne s výrobcami registračných pokladníc dokázali zabezpečiť či už upgrade Vašej existujúvcej pokladnice alebo novú ekasa pokladnicu za čo najlepších podmienok.
Napriek tomu, že sa na túto zmenu výrobcovia pripravovali dlhodobo, niektoré modely registračných pokladníc nebolo možné systému eKasa prispôsobiť.

Preverte si preto prosím možnosť upgrade-u vášho modelu pokladnice TU.

Ponuka nových eKasa pokladníc TU.

S čím treba počítať pri prechode na eKasu?

Cieľom systému eKasa je, aby bol každý vystavený doklad z registračnej pokladnice odosielaný priamo na servery finančnej správy. Z toho vyplýva, že Vaša prevádzka musí mať stabilné internetové pripojenie. Zákon myslí aj na tie prevádzky, kde nie je možné stabilné internetové pripojenie z preukázateľných dôvodov zabezpečiť. Takéto prevádzky budú musieť požiadať o výnimku, ktorá umožní zasielanie vystavených dokladov do systému eKasa dodatočne.
Ďalšou zmenou je, že sa vďaka systému eKasa zrušia pokladničné knihy. Tie už nebude nutné registrovať na pracoviskách daňového úradu.

Každý podnikateľ si musí elektronicky podať  žiadosť o pridelenie kódu pre Online Registračnú Pokladnicu (ORP) a zároveň na svojej pôvodnej fiškálnej pokladnici ukončiť prevádzku. Ukončenie prevádzky pokladnice aktuálne pozostáva už len z jedného kroku: 1) Pokladnicu aj s knihou je nutné doručiť do servisnej organizácie na fyzické ukončenie. Toto môžete absolvovať napríkad aj u nás.

Návod ako si požiadať o kód pre online pokladnicu nájdete TU.

Na zmenu registračnej pokladnice je najvyšší čas. Používať staré fiškálne pokladnice už aktuálne nie je možné !

Povinnosť eKasa pre Podnikateľov

Každý podnikateľ musí začať používať systém eKasa najneskôr 01. 01. 2020 !

01.01.2019 – 31.03.2019- zákon umožňoval používanie “iba” fiškálnych zariadení

01.04.2019 – 31.12.2019- fiškálne zariadenia sa stále mohli používať, ale už ich nebolo možné predávať a zriadovať. Počas tohto obdobia si teda už museli všetci podnikatelia zakúpiť novú pokladnicu kompatibilnú so systémom eKasa alebo aktualizovať na daný systém svoju starú registračnú pokladnicu dobrovoľne.

od 01.07.2019- povinnosť používať už “len” pokladnice spojené so systémom eKasa (platí však len pre nové pokladnice a nové podnikateľské subjekty, prípadne pre už existujúce subjekty a podnikateľov ktorí si zriaďujú novú pokladnicu po tomto dátume)

Ako aktuálne prebieha úprava / výmena starej pokladnice?

Pokladnicu nám stačí spolu s knihou pokladnice priniesť a my Vám ju v čo najkratšom možnom čase upravíme.

Úpravy niektorých pokladníc je možné realizovať aj na Vašej prevádzke, prípadne ju vyzdvihnúť a po úpravy Vám ju znova doručiť.

 

Dobrým zdrojom ďalších presných informácií slúži samotná stránka FS. Všetko o online napojení registračných pokladníc nájdete na:

Ekasa finančná správa.

Chcem dostávať novinky ohľadom novej legislatívy a systému eKasa.