Nižšie sme Vám pripravili návod na aktualizáciu pokladníc a tlačiarní ELCOM eKasa.

Aktualizáciu odporúčame vykonať pre začatím predajného dňa alebo na jeho konci po dennej uzávierke !

Aktualizáciu softvéru pokladníc a tlačiarní ELCOM spustíte nasledovnými spôsobmi:

POKLADNICE EURO 50 / 80 / 150

 1. Pri zapnutí vás pokladnica sama upozorní na dostupnú aktualizáciu softvéru.

Aktualizáciu softvéru potvrdíme tlačidlom

 • TL (pokladnice Euro50, pokladnice Euro80)
 • alebo tlačidlom Spolu (pokladnice Euro150).

V tomto prípade podľa pokynov na displeji stlačíme tlačidlo

 • ST (pokladnice Euro50, pokladnice Euro80)
 • alebo tlačidlo Medzisúčet (pokladnice Euro150).

Po skončení aktualizácie vypnite pokladnicu na 10 sekúnd a znova ju zapnite.

 2. Ak by pokladnica sama neponúkla aktualizáciu softvéru, túto môžeme vyvolať cez P-režim.
V menu si vyhľadáme: P-režim …. Správa …. Aktualizácia softvéru.

Aktualizáciu softvéru potvrdíme tlačidlom

 • TL (pokladnice Euro50, pokladnice Euro80)
 • alebo tlačidlom Spolu (pokladnice Euro150).

Spustenie aktualizácie potvrdíme tlačidlom

 • ST (pokladnice Euro50, pokladnice Euro80)
 • alebo tlačidlo Medzisúčet (pokladnice Euro150).

Po skončení aktualizácie vypnite pokladnicu na 10 sekúnd a znova ju zapnite. 

TLAČIAREŇ EFOX

 3. V prípade eKasa tlačiarne EFox postupujeme následovne:

 • Na klávesnici EFox stlačíme „C
 • Na displeji tlačierne EFox si šípkou nájdeme Servis a potvrdíme tlačidlom „OK
 • Na displeji tlačierne EFox si šípkou nájdeme Aktualizácia softvéru a potvrdíme tlačidlom „OK
 • Aktualizáciu softvéru potvrdíme tlačidlom „OK

Po skončení aktualizácie vypnite tlačiareň na 10 sekúnd a znova ju zapnite.