Návod na zmenu DPH pre pokladnice Elcom EURO-50 a 150

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE:

” Ak prevádzka ponúka predaj rovnakého tovaru pre “konzumáciu na prevádzke” ale aj pre “konzumáciu so sebou” alebo na rozvoz / donášku, musí mať rovnaký tovar v cenníku 2-krát, raz s 10 a raz s 20% sadzbou DPH. “

Zmena hladiny DPH z 20 na 10%:

 1. Zapnite pokladnicu
 2. Stlačte 2x tlačidlo “MENU”
 3. Šípkou doprava si zvoľte “Režim P”, potvrďte stlačením tlačidla “TL”
 4. Hneď 1.možnosť je “Tovarové položky”, potvrďte ju stlačením tlačidla “TL”
 5. Šípkou doprava sa preklikajte na požadovaný kód položky (kód položky je zobrazovaný ako číslo v ľavom hornom rohu, napr. “0001”)
 6. Šípkou doprava prejdite až na koniec všetkých parametrov položky
 7. Následne sa šípkou “doľava” začnite vracať naspäť až na parameter “PLU-daň.hl”
 8. Šípkou “dole” vyberte 10% hladinu DPH, potvrdťe stlačením “TL”
 9. Ak chcete DPH zmeniť aj pre ďaľšie položky pokračujte šípkou doprava a rovnakým postupom zmeňte parameter DPH hladiny.
 10. Pre ukončenie programovania opakovane stlačte tlačidlo “MENU”

TIP:Ak ste šikovný, položky môžete preskakovať bez nutnosti preklikávania sa po jednej položke. Hneď na prvom parametry zadajte “požadované číslo PLU” napr. 50 a stlačte tlačidlo “PLU”, pokladnica preskočí rovno na požadovanú položku.

Video návod popisujúci zmenu DPH:

Vytvorenie novej položky s 20% hladinou DPH:

 1. Zapnite pokladnicu
 2. Stlačte 2x tlačidlo “MENU”
 3. Šípkou doprava si zvoľte “Režim P”, potvrďte stlačením tlačidla “TL”
 4. Hneď 1.možnosť je “Tovarové položky”, potvrďte ju stlačením tlačidla “TL”
 5. Šípkou doprava sa preklikajte na požadovaný kód položky ktorý je voľný alebo na položku ktorej názov chcete prepísať (kód položky je zobrazovaný ako číslo v ľavom hornom rohu, napr. “0001”)
 6. Nastavte sa na parameter “PLU-Názov”
 7. Cez klávesnicu naprogramujte požadovaný názor predajnej položky
 8. Názov potvrďte stlačením tlačidla “TL”
 9. Nastavte si cenu položky výberom parametra “PLU-Cena”, zadajte požadovanú hotnotu a potvďte stlačením “TL”
 10. Nastavte DPH v časti “PLU-daň.hl” (sípkami hore a dole), následne potvrdením “TL”
 11. V prípade potreby naprogramovana ďaľšej položky opakujte postup od bodu 6.
 12. Programovanie ukončíte opakovaným stláčaním tlačidla “MENU”.

TIP: Ak ste šikovný, položky môžete preskakovať bez nutnosti preklikávania sa po jednej položke. Hneď na prvom parametry zadajte “požadované číslo PLU” napr. 50 a stlačte tlačidlo “PLU”, pokladnica preskočí rovno na požadovanú položku.

Video návod popisujúci vytvorenie novej položky s 20% DPH:

Návod na zmenu DPH pomocou PC (pre pokročilých užívateľov):

Otvoríte si existujúci “Projekt” kde máte položky uložené, cez “Súbor” a “Otvoriť projekt”.

Ak projekt nemáte vytvorený alebo pracujete na inom PC, musíte si projekt najprv vytvoriť cez “Nový projekt” a následne vybrat typ Vašej pokladnice.

Zvolíte si “Úpravy” a “Tovarové položky”

Ak položky v zozname niesú aktuálne, stiahnete položky s pokladnice tlačidlom viď. ikona:

Označíte si požadovanú položku, nastavíte DPH a cez ikonu s modrou šípkou odošlete zmeny do pokladnice. (zmena na jednej alebo viacerých položkách manuálne)

V prípade ak chcete zmeniť DPH hromadne na viacerých položkách, kliknete na okno s parametrom DPH “pravým tlačidlom myši”, zvolíte rozsah položiek pre ktoré chcete DPH nastaviť a potvrdíte stlačením “OK”. Posledným krokom je odoslanie zmien do pokladnice cez tlačidlo.

Video návod pre programovanie pokladnice pomocou PC (pre pokročilých uzívateľov):

V prípade požiadavky na servisný zásah nás prosím kontaktujte telefonicky, emailom alebo cez WhatsApp a zmenu DPH si dohodnite individuálne.

Individuálne požiadavky na hromadné zmeny DPH alebo cenníkov budú riešené ako spoplatnený servisný zásah.

Pre možný zvýšený dopyt na Vaše požiadavky prosím v prípade nedovolania sa využite SMS alebo WhatsApp komunikáciu.