Návod na zmenu DPH a duálne účtovanie pre “iKelp POS Mobile” pokladničný systém.

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE:

” Ak prevádzka ponúka predaj rovnakého tovaru pre “konzumáciu na prevádzke” ale aj pre “konzumáciu so sebou” alebo na rozvoz / donášku, musí mať rovnaký tovar v cenníku 2-krát, raz s 10 a raz s 20% sadzbou DPH. “

V aplikácií iKelp POS Mobile je ale možné využiť “duálny režim účtovania DPH” pre jednu skladovú kartu a to pre predaj na prevádzke a zároveň pre rozvoz automaticky od 01.01.2023 (ale len s aktívnym modulom “Donáška” alebo “Takeaway” !) Nižšie v návode si ukážeme zmenu na skladovej karte jednotlivo a zmenu na celej kategórií produktov (hromadne pre všetky skladové karty v danej kategórií).

V prípade záujmu o aktiváciu modulu “Takeaway” alebo “Donáška” ktoré umožnujú duálne účtovanie DPH nás stačí kontaktovať.

Modul “Takeaway” je od 01.01.2023 spoplatnený 2kreditmi.

Modul “Donáška” je do 31.03.2023 GRÁTIS, od 31.03.2023 je spoplatnený 4kreditmi.


Zmena DPH a nastavenie duálneho účtovania pre “Donášku” a “Takeaway”

Zmena DPH pre “Skladová kartu” jednotlivo a aktivácia duálneho režimu DPH

Možnosť zmeny sadzby DPH pre donášku je aktívna len v prípade aktivovaného modulu donášky !

Zmena DPH pre celú “Kategóriu” kariet a aktivácia duálneho účtovania DPH.

Možnosť zmeny sadzby DPH pre donášku je aktívna len v prípade aktivovaného modulu donášky !

Nastavenie režimu “Takeaway” s 20% hladinou DPH.

V prvom kroku si vytvoríte novú miestnosť pre účtovanie v režime “Takeaway” – So sebou.

Vytvorenie miestnosti “So sebou”

V druhom kroku si vytvoríte stôl “So sebou”

Po úspešnom vytvorení miestnosti a stola bude Vaša obrazovka predaja vyzerať takto:

Cez túto novo vytvorenú “Miestnosť” a “Stôl” bude program automaticky účtovať všetky karty s 20% hladinou DPH.


VIAC O ROZŠÍRENOM ONLINE MODULE “DONÁŠKA”:

Najjednoduchší spôsob ako používať a účtovať v module “Donáška” je popísaný tu:

https://www.ikelp.com/pomoc/navody-posmobile/navody-posmobile-donaska/donaska-v-ikelp-pos-mobile?epid=1739

Ďaľšie info:

https://www.ikelp.com/pomoc/navody-posmobile/navody-posmobile-donaska/online-donaska-v-ikelp-pos-mobile?epid=2198


Pre pokročilejší spôsob nastavenia aplikácie s detailným popisom odporúčame využiť nižšie uvedený návod priamo od výrobcu.

PODROBNÝ NÁVOD NA ÚPRAVU DPH:

https://www.ikelp.com/pomoc/navody-posmobile/navody-posmobile-predaj/zmena-vysky-dph-na-skladovych-kartach-posmobile


V prípade požiadavky na servisný zásah nás prosím kontaktujte telefonicky, emailom alebo cez WhatsApp a zmenu DPH si dohodnite individuálne.

Individuálne požiadavky na hromadné zmeny DPH alebo cenníkov budú riešené ako spoplatnený servisný zásah.

Pre možný zvýšený dopyt na Vaše požiadavky prosím v prípade nedovolania sa využite SMS alebo WhatsApp komunikáciu.