Plánujete Vašu starú tlačiareň vymeniť za novú, kompatibilnú so systémom eKasa ?

Je už Vaša tlačiareň už v horšom stave? Pomaly dosluhuje? Nie ste s ňou spokojný? Kúpte si novú už pripravenú na systém eKasa!

Vašu novú tlačiareň si  PREDOBJEDNAJTE ČO NAJSKÔR. Vyhnete sa tak komplikáciám a stresom z toho, že Vaša prevádzka nebude vybavená správnou tlačiarňou do zákonom stanovenej lehoty. Výrobca totiž garantuje včasné dodanie len tých tlačiarní, ktoré budú včas predobjednané !

Objednávka novej tlačiarne eKasa je záväzná

Objednávka novej tlačiarne pripravenej na eKasu je záväzná a ihneď po jej úhrade budete výrobcovi nahlásení do poradovníka jej výrobu. Z tohto dôvodu sa na túto objednávku neuplatňuje nárok na vrátenie peňazí.

Nárok na vrátenie peňazí vzniká kupujúcemu len v prípade ak výrobca nezabezpečí výrobu tlačiarne riadne a načas, prípadne vôbec. PREDOBJEDNANIE tlačiarne si preto dôkladne zvážte!

Ako predajca si vyhradzujeme právo záväznú objednávku alebo je časť zrušiť v prípadoch, ak objektívne prekážky alebo
vyššia moc neumožňujú jej plnenie v celom alebo čiatočnom rozsahu. V prípade zrušenia predobjednávky sme povinný vráťiť celú, respektíve alikvotnú časť zálohovej platby za nedodaný tovar.

Zobrazuje sa všetkych 5 výsledkov

Show sidebar