Zmena DPH pre gastro a športoviská už od 01.01.2023.

V rámci novely zákona poslanci NR odsúhlasili pozmeňujúci návrh, ktorým sa trvalo zníži DPH z 20% na 10 %. (Platí len pre platiteľov DPH !)

V rámci prechodných ustanovení schválenej novely zákona o DPH sa upravilo, že do 31. marca 2023 sa znížená sadzba dane 10 % zo základu dane uplatňuje na:

– prepravu osôb visutými a pozemnými lanovkami a lyžiarskymi vlekmi,
– sprístupnenie krytých a nekrytých športových zariadení na účely vykonávania športu,
– vstupné do umelých kúpalísk
– reštauračné a stravovacie služby

V prípade reštauračných a stravovacích služieb je uplatnenie zníženej sadzby DPH komplikovanejšie. Znížená sadzba DPH sa bude uplatňovať na podávanie jedál, nápojov alebo obdivoch, ak sú dopĺňané dostatočne podpornými službami umožňujúcimi ich okamžitú konzumáciu, ako napríklad poskytnutie obsluhy, priestoru na konzumáciu, umývateľného riadu a príboru, poskytnutie toaliet, prípadne šatní a priestoru pre zákazníkov. Kľúčové je, aby bolo možné podávanie jedla a nápojov z hľadiska problematiky DPH zadefinovať ako poskytnutie služby, nie tovaru

Donáška jedla a nápojov alebo predaj jedla a nápojov so sebou, zníženej DPH podliehať nebude. V týchto prípadoch musí gastro prevádzka uplatniť základnú sadzbu DPH a to 20 %.

Osobitne je potrebné posudzovať poskytovanie stravovacích služieb v priestoroch zákazníka, kedy sa okrem prinesenia jedla budú poskytovať aj podporné služby, ako je napr. úprava priestorov, v ktorých sa bude jedlo podávať, prinesenie obrusov, riadov a príborov, ich odnesenie a údržba, obsluha (svadby, kary, oslavy, stužkové a pod). Aj pri takto poskytovaných cateringových službách sa bude uplatňovať znížená sadzba.

Súdny dvor ďalej spresnil, že ak poskytovanie jedla sprevádzajú len elementárne zariadenia (ako napríklad jednoduché pulty bez možnosti sedenia) vyžadujúce len minimálne ľudské nasadenie, tieto prvky predstavujú vedľajšie minimálne plnenia a nemôžu zmeniť prevažujúci prvok hlavného plnenia, ktorým je dodanie tovaru.

Ak teda gastropodnik podáva jedlo či nápoje, no neposkytuje ostatné spomenuté podporné služby, znížená daň preň neplatí.

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE:

Ak prevádzka ponúka predaj rovnakého tovaru pre “konzumáciu na prevádzke” ale aj pre “konzumáciu zo sebou” alebo na rozvoz / donášku, musí mať rovnaký tovar v cenníku 2-krát, raz s 10 a raz s 20% sadzbou DPH.

DPH pre elektronické registračné pokladnice eKasa ja preto nutné od 01.01.2023 upraviť !

Pre zobrazenie návodu si prosím vyberte Váš typ pokladnice alebo pokladničného systému zo zoznamu alebo kliknutím na obrázok nižšie:

V prípade požiadavky na servisný zásah nás prosím kontaktujte telefonicky, emailom alebo cez WhatsApp a zmenu DPH si dohodnite individuálne.

Individuálne požiadavky na hromadné zmeny DPH alebo cenníkov budú riešené ako spoplatnený servisný zásah.

Pre možný zvýšený dopyt na Vaše požiadavky prosím v prípade nedovolania sa využite SMS alebo WhatsApp komunikáciu.

Zdroje:

Oficiálny dokument z finančnej správy.

https://www.podnikajte.sk/dan-z-pridanej-hodnoty/sadzby-dph-2023

https://www.podnikajte.sk/dan-z-pridanej-hodnoty/novela-zakona-o-dph-2023-2024#:~:text=Zn%C3%AD%C5%B…

https://hnonline.sk/finweb/ekonomika/96057983-znizenu-dph-v-gastrosektore-by-mohli-od-januara-vyuzivat-tisicky-firiem-za-posledne-roky-mnohe-skrachovali

https://www.cas.sk/clanok/2752101/alkohol-vyrazne-zdrazie-poslanci-odhlasovali-velke-zmeny-tykaju-sa-aj-gastra/