Čo robiť, ak sú údaje v eKase už neaktuálne a treba ich zmeniť ?

Zmena údajov v eKasa sa rozdeľuje na dva typy :

1) zmenu údajov vrámci *chráneného úložiska eKasy

2) zmenu údajov pri ktorej je nutné *chránené úložisko vymeniť

 

1) ak sa Vám zmení ktorýkoľvek z nasledujúcich údajov stačí údaje do eKasy znova nahrať a nie je potrebné vymienať chránené dátové úložisko:

 • obchodné meno spoločnosti
 • adresa sídla spoločnosti
 • adresa prevádzky spoločnosti
 • zmena na platcu alebo neplatcu DPH
Ako túto zmenu zrealizovať?
 1. je nutné najprv elektronicky nahlásiť zmenu údajov na portále finančnej správy (návod TU), následne Vaše údaje budú do niekoľkých pracovných dní zmenené.
 2. Údaje je následne nutné opätovne stiahnuť a naprogramovať do Vašej eKasy. Naprogramovanie Vám na Vašej eKase vykonáme my alebo Váš aktuálny dodávateľ.

 

2) ak sa mení niektorý z nasledujúcich údajov je nutná výmena chráneného dátového úložiska:

 • IČO spoločnosti
 • DIČ spoločnosti
 • prechod na inú spoločnosť (zmena prevádzkovateľa)
Ako postupovať v tomto prípade?
 1. Najskôr je nutné aby ste si požiadali o nové údaje pre Vašu eKasu (návod TU).
 2. Na zariadení treba vykonať “ukončenie prevádzky” pôvodným prevádzkovateľom (návod TU).
 3. Vaše eKasa zariadenie nám následne treba priniesť a vykonáme na ňom výmenu úložiska s nahratím nových údajov.

 

*chránené dátové úložisko – špeciálna certifikovaná pamäť pre online registračné pokladnice v ktorej sú zaznamenané údaje podnikateľa

 

V prípade akýchkoľvek otázok alebo potreby pomoci nás neváhajte kontaktovať a radi Vám pomôžeme.